Infolinka: (+420) 591 141 141
CZ
všude
HLEDAT
Pokročilé vyhledavání

Reklamace zboží

Záruční doba na veškeré námi prodávané zboží je pro kupujícího spotřebitele 2 roky od data převzetí zboží zákazníkem. V případě, že kupující jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (IČ nebo DIČ na faktuře), má nárok pouze na 1letou záruční dobu. Informace o záruce je vždy uvedena na dodacím listu.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy K24 International s.r.o.  
Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží poštou na adresu:

K24 International s.r.o.
„Servisní oddělení“
U Studia 2253/20                                           
700 30 Ostrava

K reklamovanému zboží přiložte:
- kopii faktury a dodacího listu
- záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
- přesný popis závady a jejího projevu

Zboží zasílejte k reklamaci vždy kompletní a pečlivě zabalené, tak aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.

V případě potřeby reklamace nás můžete kontaktovat emailem na adrese: servis@k24.cz . Telefonický kontakt s reklamačním oddělením není možný (z důvodu zachování historie komunikace se zákazníkem vyžadujeme písemnou formu komunikace).

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Vždy se snažíme o co nejrychlejší vyřízení reklamace, rychlost vyřízení v servisních střediscích však není možné nijak ovlivnit.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zpět zákazníkovi na naše náklady.
 

Reklamační řád naleznete zde
Mapa stránek
Copyright © 1998-2017 by Komputronik S.A. Všechna práva vyhrazena. Engine NET Corner by Komputronik API Sp. z o.o.