Průvodce reklamací

Záruční doba na veškeré námi prodávané zboží je pro kupujícího spotřebitele 2 roky od data převzetí zboží zákazníkem. V případě, že kupující jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (IČ nebo DIČ na faktuře), má nárok pouze na 1letou záruční dobu. Informace o záruce je vždy uvedena na faktuře.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace vždy provozovna firmy K24 International s.r.o.

Odpovědnost z vadného plnění nelze uplatnit v autorizovaných servisech výrobce.

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně nebo doručením zboží poštou na adresu:

K24 International s.r.o.

„Servisní oddělení“

U Studia 2253/20

700 30 Ostrava

Prosím doložte nákup vyrobku u nás nejlépe kopii faktury, číslem objednávky či jiným způsobem.

K reklamovanému zboží přiložte pro zrychlení řešení reklamace:

– záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán

– přesný popis závady a jejího projevu

Zboží zasílejte k reklamaci vždy kompletní a pečlivě zabalené, tak aby nemohlo dojít k jeho poškození při přepravě.

V případě potřeby reklamace nás můžete kontaktovat emailem na adrese: [email protected] . Telefonický kontakt s reklamačním oddělením není možný (z důvodu zachování historie komunikace se zákazníkem vyžadujeme písemnou formu komunikace).

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Vždy se snažíme o co nejrychlejší vyřízení reklamace, rychlost vyřízení v servisních střediscích však není možné nijak ovlivnit.

Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zpět zákazníkovi na naše náklady.

Reklamační řád naleznete zde